Category: 2+2

Vil fagbrev som agronom gi økt rekruttering?

I Stortingsmeldingen “Velkommen til bords” fra Regjeringen Stoltenberg (2011) ble det foreslått ulike tiltak med tanke på å øke rekrutteringen til landbruket. Ett av de foreslåtte tiltakene var å igangsette en forsøksordning med et...