Norske Landbrukstenester

Hovudside

Britt Elena Wollan er Årets Avløysar 2022

Britt Elena Wollan frå Trøndelag vart kåra til  Årets Avløysar 2022. Britt Elena vart heidra under festmiddagen på årets Haustsamling. Vi gratulerer og takkar samtidig ho og alle våre gode avløysarar for den fantastiske

LES MEIR »

Finale i Årets Avløysar 2022!

  Etter ein utruleg jamn semifinale så står vi no att med tre finalistar. Desse tre er Marina Fredheim frå #landbruknord – #tromsogfinnmark, Britt Elena Wollan frå #landbrukstjenesterfosen – #trøndelag og Line Hallingen frå

LES MEIR »

Stem fram Årets Avløysar 2022

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2022. Vi har fått inn heile 40 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 29 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MEIR »

Årsmelding 2021

Norske Landbrukstenester si Årsmelding, inkludert  protokoll frå Årsmøtet, er no klar og lagt ut. Der er mykje godt lesestoff så det er berre å klikka seg vidare.

LES MEIR »

Einighet i jordbruksforhandlingane

Det er i dag inngått jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Sluttprotokoll finn du her. Innan velferdsordningane er det gjort nokre endringar i forhold til staten sitt tilbod som

LES MEIR »

Eit godt Årsmøte i NLT er historie

Årsmøte for 2021 i Norske Landbrukstenester (NLT) vart halde 5.-6. april på Lily Country Club. Etter to år med digitalt årsmøte, kunne vi endeleg samlast til årsmøte på Lily Country Club på Kløfta. Gjennomføringa

LES MEIR »

Pensjon frå fyrste krone

Det er no bestemt at det allereie frå neste år av skal innførast pensjon frå fyrste krone. I dag må ein tene minst 1G for å utløyse pensjon på løna, og ein må ha ein stillingsprosent

LES MEIR »

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MEIR »