Norske Landbrukstenester

informasjon

Sosial dumping på jordet

Senterpartiet, NHO og LO frykter sosial dumping og svekket rekruttering til landbruket dersom landbruksminister Jon Georg Dale får flertall for å fjerne avløser­tillegget for ferie og fritid.

LES MEIR »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MEIR »

Farlig årstid i landbruket

Bedre rutiner og mindre hastverk kunne forhindret svært mange av ulykkene på norske gårdsbruk, ifølge landbrukseksperter. De neste månedene er statistisk sett særlig farlige. – Vi er på vei inn i den perioden som

LES MEIR »

Helsing frå styreleiar Harald Lie

Vi i Norske Landbrukstenester ser frem til et nytt år. Mye har skjedd i året som har gått, og mye vil sikkert skje i året som kommer. Du har kanskje truffet oss på ei landbruksmesse,

LES MEIR »

Nye anbefalinger fra Mattilsynet

Etter at det vart oppdaga LA-MRSA i ein storfebesetning på Austlandet i haust har Mattilsynet kome med nye anbefalingar i forhold til testing av tilsette. Klikk her og les anbefalingane

LES MEIR »

Tilbud om styreansvarsforsikring gjennom NLT

NLT kan nå gjennom Landbruksforsikring AS tilby styreansvarsforsikring. Kort om styreansvarsforsikring: Et styreverv er personlig. Det betyr at det enkelte styremedlem, også ansattvalgte styremedlemmer, personlig svarer for et mulig erstatningskrav. Styreansvarsforsikring betyr større trygghet

LES MEIR »

Å elske en bonde

Under temaet «Hvordan elske en bonde?» spør vi forskere, samlivseksperter, jurister og bønder om gode råd i en nasjonal konferanse som arrangeres 10. desember på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Konferansen er gratis, men

LES MEIR »

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar

LES MEIR »