Norske Landbrukstenester

Landbruksvikar

Endringer i tilskudd i landbruksvikarvirksomhet

I 2019 er det flere endringer i landbruksvikarordninga som avløserlagene må vite om. Søknadsfristen er dessuten endret og søknad og rapportering er slått sammen til ett skjema. Under jordbruksoppgjøret i 2018 ble partene enige

LES MEIR »

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men

LES MEIR »

Invitasjon til Landbruksvikarkurs

Som vi informerte om på Haustsamlingane ønsker vi å arrangere et landbruksvikarkurs for de landbruksvikarene som ikke har fått kurs i 2014. Nå er invitasjon og program klart. Vi oppfordrer alle lag som har

LES MEIR »

Landbruksvikarkurs i Jølster

Frå 26. til 28. august deltok NLT på Landbruksvikarkurs i Jølster. Kurset vert arrangert for landbruksvikarar og administrasjonstilsette i Sogn og Fjordane og Hordaland, samt litt av Buskerud.

LES MEIR »