Norske Landbrukstenester

Dekkar bordet for bonden

SOGNDAL: Landbrukstenester Sogn har opna kontor i Sogndal og skal yta endå betre tenester til eigarane, 630 bønder i Sogn.

Les meir