Norske Landbrukstenester

Den nye landbruksvikarordningen er landsdekkende

Ordningen med landbruksvikarer ansatt i avløserlagene som ble iverksatt 1. januar 2008 er nå landsdekkende. Foreløpig rapportering for landbruksvikarvirksomheten i avløserlagene for 2009, viser at bønder i de aller fleste kommunene i landet har tilgang på landbruksvikar.

NULL