Dobbelt nei kan gi bøndene mer

Regjeringen kan bli tvunget til å legge mer penger i jordbrukspotten, mener tidligere leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.


NULL