Norske Landbrukstenester

Doblet produktivitet i landbruket på 20 år

Hver bonde i Norge produserer i dag nær dobbelt så mye melk, kjøtt, korn og grønnsaker per årsverk som ved inngangen til 1990-tallet.


NULL