Dødsulykker i arbeidslivet

Hittil i år er fem mennesker døde etter arbeidsulykker i industrien. Norsk Industri mener det er fem for mange. Jordbruk og skogbruk topper statistikken over arbeidsulykker i Norge, etterfulgt av bygg og anlegg. Transport og industri er de tredje farligste bransjene.

NULL