Du betalar meir, men bonden får mindre

Prisskilnaden mellom det bonden får og det du betalar for mjølka i butikk, har auka dramatisk dei siste åra. Forbrukarrådet meiner kjedene har for mykje makt.

NULL