Norske Landbrukstenester

Dyrt med påbudt fjøsalarm

Både småfe og folk er tryggere etter at Kåre Vik kjøpte brannalarm til gården på Kilhus. Fra årsskiftet blir slike alarmer påbudt.

Harstadbonden sover litt bedre om natten med brannalarmen vel installert i sauefjøs og våningshus, men tryggheten har kostet. Vel 40.000 kroner er mye penger for en bonde med bare noen og femti småfe i fjøset.


– Fortvilte bønder


– Utgiftene står ikke i forhold til inntektene vi har av gården. Bare fordi vi jobber ved siden av gårdsdriften, klarer vi å betale regningen, sier Vik.


Han kjenner til at en del bønder i Harstad-området vurderer å slutte med gårdsdrift på grunn av påbudet om brannalarm, som trer i kraft 1. januar.


– Mange er fortvilt. Bønder med 40-50 vinterfõra sauer har ikke særlig stor inntekt. De kan få problemer med å betale for et slikt alarmanlegg. Det hadde vært fint med litt økonomisk støtte fra staten når vi pålegges slike utgifter, sier Vik.

Les alt her