Norske Landbrukstenester

Eitpar viktige opplysningar om Helseforsikringen

Helseforsikringa fungerer meget bra ute i laga. No er det tid for fornying og for dei NLT-laga som har kollektiv ordning er det eitpar ting det bør gjera. 


Husk å vidaresende forsikringsbeviset til den tilsette med ein gong det kjem i posten til laget. Det er viktig å ta med forsikringsbeviset til fastlegen når helseforsikring skal nyttast.

Sjekk og om dei som er med kollektivt fortsatt skal vera med, eller om det er endringar. I tilfelle kan de ta det direkte med Vertikal eller sende endringane til oss i NLT.