Norske Landbrukstenester

En av fire bønder er usikre på videre drift

De yngste har størst tro på framtida.

NULL