Norske Landbrukstenester

En forvaltning til besvær?

Bergens Tidende hadde i juni oppslag om jordbruksbyråkratiet; Mens tallet på bønder stuper, blir det stadig flere byråkrater til å administrere dem, var BTs framstilling. I Stortinget har Høyre og FrP også vært opptatt av å sammenlikne ansatte i landbruks- og matforvaltningen og antall bønder. Jeg vil kommentere dette temaet noe mer utfyllende enn det har vært anledning til i forbindelse med BTs oppslag.

NULL