Norske Landbrukstenester

Én ulykke er én for mye

I fjor omkom seks bønder i arbeidsulykker. Det er seks dødsfall for mye. Likevel kan vi glede oss over at tallet er såpass lavt. Til sammenligning var det 16 personer som døde i landbruksulykker i 2005, noe som ikke er langt fra snittet de siste 15 årene. Ser vi enda lengre tilbake, til 1980-tallet, omkom rundt 30 bønder årlig. Utviklingen går altså i riktig retning.

Les alt her