Norske Landbrukstenester

Endringer i permitteringsregelverket

Det er vedtatt endringer i permitteringsregeleverket. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2012, og innebærer blant annet at arbeidsgiverperioden under permittering forlenges fra fem til ti dager.


Flere detaljer finner du her:

www.la.no/Forside/Endringer-i-permitteringsregelverket/cid/a22904_21214/

Merk deg spesielt reglene for over/under 40% permittering.