Norske Landbrukstenester

Endringer i tilskudd i landbruksvikarvirksomhet

I 2019 er det flere endringer i landbruksvikarordninga som avløserlagene må vite om. Søknadsfristen er dessuten endret og søknad og rapportering er slått sammen til ett skjema.

Under jordbruksoppgjøret i 2018 ble partene enige om at deler av tilskuddordningen for landbruksvikarer skulle endres. Samtidig har Landbruksdirektoratet utviklet et system der man søker elektronisk i stedet for på papir. Dette forenkler jobben med å søke og rapportere om bruken av tilskuddet. Les hvordan du går fram når du søker tilskudd til landbruksvikar via Altinn.

Ny frist, regulering er fjernet

Fra 2019 er fristen for å søke om tilskudd 1. februar. Mens det tidligere var to skjema, er nå søknaden og rapporteringsskjemaet slått sammen til ett skjema. Nytt fra i år er også at det ikke lenger noen regulering av hvor mye avløserlaget kan ta betalt for sykdoms- eller kriseavløsning som landbruksvikaren utfører. Det er heller ingen regulering av hvor stor del av tilskuddet avløserlaget kan benytte til administrasjon, rekruttering eller opplæring av landbruksvikarene.

Ikke fradrag for overskudd

Avløserlagene får utbetalt tilskuddet fra staten i to omganger slik som før- en halvdel i februar og en i juni. Tildelt tilskudd blir utbetalt i sin helhet – det skal ikke lenger gjøres fradrag for et eventuelt overskudd i avløserlagets landbruksvikarvirksomhet året før.