Norske Landbrukstenester

Enighet i forhandlingene – Jordbruk og gartneri

Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk kom den 15. mai 2012 til enighet i årets forhandlinger om Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. Oppgjøret befinner seg innenfor den rammen som ble definert gjennom frontfaget


» Mer informasjon om oppgjøret