Norske Landbrukstenester

Enighet i jordbruksoppgjøret

Den 16. mai ble det enighet i jordbruksoppgjøret mellom staten og landbrukets organisasjoner.

På velferdsordninger ble det ikke gjort noen endringer i forhold til staten sitt tilbud.
Det er vedtatt at Landbruksdirektoratet skal evaluere innføring av avløsertilskudd ved sykt barn i inntil 365 dager.
Denne evalueringen skal være klar til behandling i neste års jordbruksforhandlinger.

Sluttprotokoll finner du her.