Norske Landbrukstenester

Enighet mellom LA og Fellesforbundet

LA og Fellesforbundet ble, i mellomoppgjøret for jordbruks- og gartnerioverenskomsten, den 15 april enige om følgende lønnsregulering: 

Et generelt tillegg på kr 1,00 pr time, samt ytterligere et lavlønnstillegg til alle på kr 1,00 pr time. Begge tillegg gis med virkning 1. april 2009.