Norske Landbrukstenester

Enighet mellom LA og Fellesforbundet

LA og Fellesforbundet ble, den 24. april enige om lønnsreguleringen av Overenskomsten for jorbruks- og gartnerinæringen.

Enigheten innebærer at alle overenskomstens minstelønnssatser heves med kr 3,50 pr time gjeldende fra 1. april.
Ny lønnstabell ligger under denne
linken , link til LA finn du her