Norske Landbrukstenester

Enighet om fordeling av midlar i jordbruksforhandlingane

Partane i jordbruksforhandlingane er no blitt enige om fordeling av dei midlar som vart stilt til rådighet gjennom politisk enighet mellom regjeringa og Venstre.

Nokre av hovudendringar ser ut til å verta følgande;

  • Målprismodell for gris vert vidareført.
  • Inga fjerning av det generelle beitetilskottet.
  • Negative verknader for små og mellomstore bruk er redusert.

Når det gjeld veldferdsordningane så ser det ut som det vert ei auke i tilskottet til sjukdom på kroner 25 per dag frå 2018.