Enklare søknadsrutinar hos SNS

Studieforbundet Næring og Samfunn har forenkla søknadrutinane for å melde inn kurs. For 2015 vert det høve til å melde inn avløysarkurs og landbruksvikarkurs inntil 1 månad før kursstart. Ein slepp difor å planlegge kursa eitt år på førehand. I tillegg vert det lettare å sluttrapportere haldne kurs.

Her er lenke til SNS