Norske Landbrukstenester

Enklere å få tillatelse til sesongarbeid

Søknadene for sesongarbeidere vil bli behandlet i løpet av åtte uker fra de er mottatt i Utlendingsdirektoratet (UDI). I tillegg trenger ikke lenger søkere til jordbruks- og skogbruksnæringen å legge ved en vurdering fra NAV. Vær oppmerksom på at dette gjelder søkere fra land utenom EØS. Som dere ser, det er lurt å være ute i god tid.

NULL