Norske Landbrukstenester

EØS-borgarar treng ikkje søkja opphaldsløyve

Frå 1. oktober 2009 treng ikkje EØS-borgarar lenger søkja om opphaldsløyve og arbeidstillatelse i Noreg. 


Følg denne linken for nærare opplysningar (UDI):
http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=10929

Som de ser, har politiet fått ei heilt sentral rolle. Registreringsbeviset, i lag med gyldig legitimasjon, gir grunnlag for D-nummer.

Merk: Arbeidstakar frå EØS må leggje ved tilsetjingsbevis/arbeidskontrakt i samband med skjema GP-7121!

Merk også at det framleis er unntak for Romania og Bulgaria.

For ordens skuld legg vi ved UDI sin eigen definisjon på ein EØS-borgar:

EØS-borgere er statsborgere av medlemslandene i EU,
http://europa.eu/abc/european_countries/index_da.htm , samt borgere av tre
av de fire EFTA-landene (www.efta.int), nærmere bestemt Norge, Island og
Liechtenstein. (Det fjerde EFTA-landet, Sveits, deltar ikke i EØS, men
norsk regelverk er likt for borgere av land i EU og borgere av land i EFTA.
Mao. gjelder det samme regler for sveitiske statsborgere som for f.eks.
franske eller belgiske statsborgere.)

(Det er ellers verdt å merke seg at norsk EØS- og EFTA-regelverk med
noen få unntak omfatter statsborgere av land i EU/EØS/EFTA. Det er
endel EU-land som sidestiller personer med langvarig eller permanent
opphold i et EU-land med borgere av land i EU, men det er altså ikke
slik her.)

Her er UDI`s side med informasjon til borgere av land i EU/EØS/EFTA om
hvilke muligheter de har i Norge:
http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=9337

Håper dette er til nytte!