Norske Landbrukstenester

Evaluering av Haustsamlingane

Evalueringa av Haustsamlingane er klare. Det ser ut til at dei fleste har vore nøgde. Evalueringa er delt opp i tilsette og tillitsvalde. 


» Her finn du evalueringane