Norske Landbrukstenester

Færre branner i landbruket

Antall gårdsbranner i Rogaland går ned. Flere brannvarslingsanlegg kan være en årsak.


NULL