Norske Landbrukstenester

Favoritt for unge bønder

Leirfjord topper statistikken for bruksetableringer i Helgeland og Salten. Sju nye unge brukere har i 2006 meldt seg inn i Gilde Norsk Kjøtt. – Vi merker en sterk optimisme, sier Johanne Hagh og Per Ivar Mathisen som overtok gård i juli.

I forrige uke inviterte områdesjef i Gilde Norsk Kjøtt region Nord, Arnulf Villmo, alle nye brukere i Leirfjord til festmiddag på Wangbrygga i Bardal. Sju nye unge brukere har nemlig meldt seg inn i Gilde i løpet av dette året, noe som gir Leirfjord topplassering blant kommunene i Helgeland og Salten.


Store utfordringer


Johanne Hagh (25) og Per Ivar Mathisen (31) overtok hjemgården til Johanne i Angarsneset i Leirfjord i juli, og er i full gang med å få alle brikkene på plass.


– Overtakelsen skjedde jo litt plutselig og litt før vi hadde tenkt, så det har vært en noe hektisk sommer, fastslår de to unge gårdbrukerne når vi besøker dem. Isak på seks er på skolen, men har sendt klar melding til journalisten at også han bor der.


Gården har en melkekvote på 95.000 liter og 17-18 kyr står på båsen, men de medgir at de nok må ha mer, skal de møte framtidens krav.


– Vi har to fjøsbygninger på gården og den ene står tom. Spørsmålet er derfor hva vi skal fylle den med, forteller de to.


– Vi vakler litt mellom gris, sau eller storfe, men hva det blir til slutt vet vi faktisk ikke ennå, understreker de. De er derfor veldig glade for at unge nyetablerte bønder får gratis rådgivning fra Gilde i to år.


– Det er til stor hjelp når vi skal utvikle gården, påpeker Johanne og Per Ivar.


Områdesjef for Gilde i Helgeland og Salten, Arnulf Villmo, som allerede er på plass på nytomta på Bjerka, synes det er flott at så mange unge bønder etablerer seg i Leirfjord.


– Det gir løfter for framtiden og er med på å sikre Gilde grunnlag for videre utvikling, sier Villmo som påpeker at Leirfjord er en av de store kjøttkommunene på Helgeland. Siste året leverte bøndene i Leirfjord 615 tonn kjøtt.

Les alt her