Norske Landbrukstenester

Ferdigforhandla avtale

Bondelaget og Staten vart måndag 16. mai enige i årets jordbruksforhandlingar. Ramma vart forhandla opp frå 1 milliard til ca 1,42 milliardar. For velferdsordningane vart det ingen endringar frå Staten sitt tilbod.

NULL