Norske Landbrukstenester

Ferieavvikling

Ferieperioden er starta for oss i administrasjonen i NLT. Her har du oversikt over kven som er på jobb til ei kvar tid.

Veke På kontoret
28 Frode
29 Stengt
30 Tor
31 Tor og Trude
32 Romar og Trude

Utanom desse vekene er vi fulltallige. Ta kontakt på hovudnummer 53 48 22 80 i ferieperioden.