Firmabilforsikring

Firmabilforsikring

Norske Landbrukstenester har ein flåteavtale på bilforsikring for firmabilar som medlemslaga eig eller leaser.

Avtalen inkluderar kasko, ansvar og førar/passasjerulukke med ubegrensa kilometer.

Pris for 2020/21 er:
kr. 8 500,- inkludert leigebil ved skade (Trafikkforsikringsavgift kjem i tillegg)
(Prisen er for 12 månader)

Ved skade, send skadeskjema til:
Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1897 Vika
0124 Oslo
Att: Skade

NB! Produktoversikta er meint som informasjon og er ikkje uttømande vilkår.
Forsikringsvilkåra finn de her (passordbeskytta).

Spørsmål om forsikringane kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: Landkreditt Forsikring