Norske Landbrukstenester

Fleire kvinner i landbruket

Andelen av kvinner som deltek i landbruket i Noreg, har auka dei siste 30 åra viser en ny rapport fra FAO. Noreg og Sverige skil seg ut frå mange andre vestlege land der kvinnene har redusert sin del av arbeidet. Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at andelen kvinnelege eigarar aukar forsiktig. 39,8 prosent av dei som var økonomisk aktive i landbruket i 2010, var kvinner, viser rapporten. I 1980 var det same talet 30,3 prosent. Også i Sverige har kvinnene auka sin del av arbeidsinnsatsen.


NULL