Norske Landbrukstenester

Fleire utlendingar i landbruket

I 2005 arbeidde i alt 22.000 utanlandske arbeidarar ved norske bruk. Femten år tidlegare var talet knapt 5.000. Det er, ifølgje Johan Fredrik Rye ved Norsk senter for bygdeforsking, umuleg å seie kor mange dei kan bli.

Les alt her