Norske Landbrukstenester

Flere dødsulykker i landbruket

Sju bønder omkom i arbeidsulykker i fjor, to flere enn i 2009. Hver femte dødsulykke i arbeidslivet de siste ti årene har vært i landbruk, skogbruk og oppdrett.

NULL