Norske Landbrukstenester

Flott marknadsføring

Landbrukstenester Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester har laga ei flott «annonse» retta mot vidaregåande skular i deira område.


marknadsføringa har dei kjøpt i magasinet «Jobbmuligheter for alle», som skal delast ut gratis til vidaregåande skuleelevar i Sogn og Fjordane.

Her kan de sjå saka deira