Norske Landbrukstenester

Forandring i arbeidsgiveravgift for arbeidsutleie

I Statsbudsjettet for 2010 er det foreslått en forandring i reglene for
arbeidsgiveravgift for arbeidsutleie.

I dag er det den kommune foretaket er registrert som bestemmer sone for
arbeidsgiveravgift, noe som dessverre har medført en del uheldige
tilpassninger. Med bakgrunn i dette er det derfor fra Departementet sin
side kommet forslag om å tilpasse reglene for arbeidsutleie med reglene for
ambulerende virksomhet. Dvs. at man skal betale avgift i forhold til hvor
hoveddelen av arbeidstakers arbeid utføres.


Forslag:
Utføres hoveddelen av arbeidstakers arbeid i annen sone enn der
virksomheten er registret, benyttes satsen i sonen hvor arbeidet utføres på
den del av lønnskostnadene som knytter seg til dette arbeidet. Med
hoveddelen av arbeidet menes mer enn halvparten av antall arbeidsdager som
arbeidstager har gjennomført for arbeidsgiver i avgiftstermin.

Hvordan dette skal løses i praksis for de arbeidstagere som arbeider en del
på tvers av soner skal vi komme tilbake til.

Se ellers vedlegg som beskriver bakgrunn og forslag i Statsbudsjettet.