Norske Landbrukstenester

Forskrift til ny landbruksvikarordning er nå lagt ut til høring

NLT skal ha et eget møte med LMD og SLF den 20. september for å diskutere eventuelle problemstillinger tidlig i høringsperioden.


På dette møtet vil det og bli tatt opp emne som ikke er direkte berørt av forskriften og som skal regulerers i rundskriv fra SLF. I tillegg må man se på hvordan ordningen skal organiseres for 2008 med hensyn til frister mm. Den 5. oktober skal alle høringsinstanser ha et felles høringsmøte.


Vi ønsker at dere kommer med tilbakemeldinger til oss slik at vi kan ta deres innspill med videre i høringsprosessen. Det er nå vi har mulighet til å påvirke utviklingen av ordningen og sluttresultatet. Det er derfor viktig at alle sider blir belyst grundig og til det trenger vi hjelp av avløserlagene/landbrukstjenestene.

Du finner den her

Høringsfrist er satt til 11. oktober.