Norske Landbrukstenester

Forslag til fastsetting av løn for landbruksvikar

Dette er ikkje noko offentleg lønstabell men er meint som eit hjelpemiddel når laga skal fastsetje løn til landbruksvikaren. (Den passar nok ikkje alle stader.) Det er teke utgangspunkt i Kommunens Sentralforbund sin tariff for Landbruksvikar, men den er omarbeidd til Landbrukets Arbeidsgiverforening sine trinn for praksis. Tabellen er meint som ei rettleiing og ikkje noko fasit.


NULL