Norske Landbrukstenester

Forslag til tiltak for å begrense svineinfluensa

Vi tror det er på sin plass å be avløserlagene å sende ut en ny runde med informasjon til avløserne og bøndene.


Her ligger et forslag til informasjon som er utarbeidet av Hans
Nummestad

Dersom man ikke foretar seg noe, så vil smitten fortsette å leve i
besetningen i årevis, og dermed også være en smittebombe for alle andre
besetninger.

Blir en bonde syk, og man av den grunn sender inn prøver av egen besetning,
får ikke avløseren til bonden lov til å arbeide hos andre svinebønder før
det foreligger melding om at svinebesetningen IKKE har svineinfluensa.

Vurder å lage en beredskapsplan dersom flere bønder og avløsere blir syke
på en gang. «Gode hjelpere»?

Noen gode råd:

Om lærdom fra Trøndelag:

  • Stor fare for flere smittede besetninger i resten av landet også
  • Derfor endring i strategien mht. nedslakting
  • Tydeligst råd: – er du syk/har vært syk si ifra til Mattilsynet så
    vil de vurdere testing

Båndlegging/karantene

  • Prøver fra Veterinærinstituttet tar fra 1 – 2 dager
  • Vi kan smitte dyr – også i inkubasjonstiden.
  • Man skal ikke oppsøke en besetning før 7 dager etter at man er erklært frisk
  • Diskutér og vurdér vaksine i ditt område

Norsvin
– Viser til nye skjerpede instrukser se: www.norsvin.no 
– Tydeligst på rådet: – gå ikke i grisehuset om du føler deg det minste
syk

Du blir oppdatert her mattilsynet.no

Med vennlig hilsen
Norske Landbrukstjenester