Norske Landbrukstenester

Forsøket med 2+2 i landbruk og gartnernæring fortsetter!

Nå har endelig svaret kommet på søknaden vi sendte tidlig på høsten i 2018. Dette er såpass sent at vi mister noe av kontinuiteten.

Videreføringen vil gjelde fra 2020 – 2023. Dvs at de første elevene kommer ut i lære sommeren 2021.

Les mer om dette på Vestfold Landbrukstjenester si hjemmeside.