Norske Landbrukstenester

Første fjøs med «air condition»

Mens medlemmene av den kommunale landbruksutvalget i Farsund gjorde sin entre i Sørlandets største fjøs på Dyngvoll på Lista onsdag ettermiddag, forlot norske og danske representanter for et dansk firma gården etter at man noen sekunder tidligere hadde undertegnet kontrakt om levering av det første «air condition»-anlegget til et gårdsbruk i Norge.

Nyanskaffelsen skal leveres om kort tid og blir et referanseanlegg for slike anlegg i Norge. Luftforbedringsanlegget er forholdsvis nytt både på det danske og nå også på det norske marked og vil ha som funksjon å redusere temperaturen i melkestallen og for kalvene i sommerukene, samt å holde unna fluene. Det siste kan være like viktig som det første.

Bedre trivsel
Kort fortalt dreier det seg om et høyttrykks kjøleanlegg som via en rekke dyser forstøver vann som blir fint fordelt utover det aktuelle området, men ikke slik at det vil føles etter sees vått ut. Slike anlegg er derfor også velegnet i fruktdisker i butikker.
Dermed blir det en ny investering i et tiltak som hever kvaliteten på fjøset og trivselen både for dyr og mennesker. Det er tidligere investert i en skikkelig tykk talle, eller «halmmadrass» om man vil, som kyrne ligger på. Så trivselsfaktoren tas det absolutt hensyn til.

Les alt her