Norske Landbrukstenester

Frykter svekket bondelag

Bønder i samdrift vil bryte med bondelaget og lage ny organisasjon. Bondelagsledere på Jæren tror det vil svekke både dem og samdriftsbøndene.

Les alt her