Fylkesvise valnemnder for 2009

Det er ikkje alle fylke som har valnemnd. Klikk deg vidare så finn du oversikt over dei valnemndene som er rapporterte inn til
NLT.


Hedmark:
Henning Mangseth, tlf. 91141415
Marie Strangstadstuen, tlf. 41577870
Lars Idar Røsten, tlf. 97155076

Buskerud:
Kontaktperson er Gunhild Rishovd Korsbøen, tlf. 48033947

Aust-Agder:
Terje Kleveland, tlf. 90551954
Svetlana Nævisdal, tlf. 45208054
Åsmund Forgard, tlf. 90997321

Vest-Agder:
Kontaktperson Terje Kleveland

Oppland:
Nanna Ringen, tlf. 90571082
Alf Dalby, tlf. 90542714
Kjell Gunnar Larsen, tlf. 90171116

Nord-Trøndelag:
Roy Ovesen, tlf. 90082159
Bjørg Asklund Klepp, tlf. 90604478
Bjørn Dag Derås, tlf. 90882645

Sør-Trøndelag:
Åse Torevik, tlf. 99357904
May Britt Eriksson, tlf. 41205868
Aril Røland, tlf. 72497349

Nordland:
Gunnhild Forsland, tlf. 97760170
Jan Gunnar Eilertsen, tlf.99529722
Torgeir Løkås, tlf. 99518340

Møre og Romsdal:
Lars Jakob Løset, tlf. 95175013
Johan Myrbostad, tlf. 92607011
Bjørg Sæter, tlf. 70083239

Sogn og Fjordane:
Jarle Barsnes, tlf. 41681870
Guri Frøholm, tlf. 41101044
Kari Rogdo, tlf. 95742297

Hordaland:
Inger Berge Eik, tlf. 93094428
Ståle Tungesvik, tlf. 98253943
Andreas Blytt, tlf. 47655578

Rogaland:
Sem Garborg, tlf. 45446994
Ole Andreas Årsland, tlf. ?
Gro Johanne Lofthus, tlf. 92228386

Er det nokon som har gløymt å senda namn på valnemndmedlemmer, så hadde
vore kjekt å fått dei i god tid før haustsamlingane. Klikk her for å sende inn fylkesvalnemnda.

Med vennleg helsing
For Norske Landbrukstenester
Evald Storaas
Marknadskonsulent
Tlf. 452 14 509, faks 53 48 22 71
e-post: evald.storaas@n-lt.no