Gardbrukarane tilfredse med yrket

Dei fleste gardbrukarane opplever arbeidet sitt som verdifullt. Likevel vurderer ca. halvparten framtidsutsiktene i næringa som mindre bra. Om lag 15 % vil leggje ned drifta dei neste fem åra, medan mange er i tenkjeboksen. Men halvparten av dei som driv i dag er rimeleg sikre på å drive vidare.

NULL