Norske Landbrukstenester

God norsk landbruksproduksjon

Produksjonen auka for dei fleste norske landbruksprodukta i 2010, og det aller meste vart omsett i Noreg.

NULL