Norske Landbrukstenester

Gode avløsere og velferdstjenester er viktig for dyrevelferden

Selv om bonden blir syk, må dyra på gården likevel ha stell og mat. Uten gode avløsere fra Norske Landbrukstenester hadde dyrevelferden i Norge vært dårligere.

Få andre arbeidsgrupper jobber like hardt og lenge som norske bønder. Med hjemmet som arbeidsplass og livsgrunnlag er motivasjonen for lange arbeidsdager stor.

Les meir på Landbruk.no