Gode avløsere og velferdstjenester er viktig for dyrevelferden

Selv om bonden blir syk, må dyra på gården likevel ha stell og mat. Uten gode avløsere fra Norske Landbrukstenester hadde dyrevelferden i Norge vært dårligere.

Få andre arbeidsgrupper jobber like hardt og lenge som norske bønder. Med hjemmet som arbeidsplass og livsgrunnlag er motivasjonen for lange arbeidsdager stor.

Les meir på Landbruk.no