Norske Landbrukstenester

Godt å være bonde

Foran folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap i 1972 brukte nei-siden blant annet skremselspropaganda i form av dystre spådommer om hvor mange gardsbruk som ville bli lagt ned dersom Norge ble medlem i det europeiske fellesskap. 35 år er gått siden da, og antall nedlagte bruk er blitt flere enn dommedagsprofetiene – uten EU-medlemskap. For 50 år siden var det eksempelvis nokså nøyaktig 200.000 jordbruksbedrifter her til lands, det vil si gardsbruk med egen jordbruksdrift i en eller annen form. I dag er antallet bare en firedel, det vil si cirka 51.000.

Les meir