Norske Landbrukstenester

Godt bondevett

Dette er Norges Bondelags, Norsk Bonde- og Småbrukarlags og Landbrukets HMS-tjeneste sin nettside om psykisk helse i landbruket. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler. Gjennom nettstedet vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

NULL