Norske Landbrukstenester

Gøy på landet

Hester er store og skumle, og lam små og søte. På de åpne gårdene kan barna få innblikk i hvordan livet som gårdbruker arter seg.

Barn med høy i håret og smil om munnen inntok gårdsbruk over hele landet i går. Det var igjen klart for Åpen Gård-arrangement der rundt 90 gårder tar imot nysgjerrige og viser frem en del av den norske kulturarven som blir stadig mer ukjent for folk flest – husdyrhold og landbruk. Både denne og neste helg vil gårdene være åpne for besøk.

– Vi forsøker å invitere folk inn i den næringen vi driver og la dem ta del i noen gårdsaktiviteter, sier Harald Milli, generalsekretæren i Norges Bondelag.

Les alt her