Haustsamlingane 2009

Då var haustsamlingane vel overstått for i år. Vi tykkjer det har gått bra, og utfrå evalueringane så ser det ut til at dei fleste såg som nyttig å vera med. Evalueringane er lagt ut i menyen til venstre under «Haustsamling 2009». Der finn de og dokument som vart nytta under samlingane.


Fleir dokument vert lagt ut når vi har motteke dei frå føredragshaldarane. Vi takkar alle som deltok i år og vi håpar vi sjåast til neste år også. Nokre bilete er teke frå samlingane dei finn de på lenkja under.

» Bilete